O nás

 

Historie

Společnost Britex-CZ, s r.o. byla v roce 1997 založena jako privátně vlastněná společnost se sídlem na Kladně. Prvořadým záměrem společnosti byla distribuce a servisní činnost v oblasti bankovní techniky a bezpečnostního tisku dodávané do České republiky. 

Od roku 1999 se společnost Britex-CZ, s.r.o. stala autorizovaným servisem mobilních telefonů NOKIA GSM pro Českou republiku, od června 2001 se společnost Britex-CZ, s.r.o. stala autorizovaným servisem mobilních telefonů Panasonic GSM pro Českou republiku.

Společnost BRITEX-CZ, s.r.o. se ve své snaze neustále rozšiřovat své portfolio poskytovaných služeb postupně stala autorizovaným servisem mobilních telefonů Sony Ericsson, Samsung, LG, Sharp, Siemens, Huawei , ZTE a Axesstel. Některé značky již v našem portfoliu nejsou, ale neustále reagujeme na situaci na trhu, proto jsme v roce 2008 zahájili servis mobilních telefonů Apple iPhone, v roce 2010 mobilních telefonů značky BlackBerry a Sagem. Zároveň jsme otevřeli novou divizi, která se zabývá servisem modemů, datových karet a v neposlední řadě divize servisu notebooků a netbooků značky Samsung.

 

Současnost

Neustále se snažíme rozšířit servisní činnost na další odvětví v oblasti servisu elektroniky. Naším hlavním cílem je vybudování velkého mezinárodního servisního centra pro opravy elektroniky. Aktuální portfolio značek, které opravujeme, naleznete v sekci Podpora výrobců.

Kladné reference jsou založeny na spokojenosti zákazníka. Tu se snažíme dosáhnout především našimi hlavními atributy, které jsou kvalita, odbornost a rychlost dodávek. Dlouhodobé zkušenosti z mezinárodních a národních kontaktů a úzká spolupráce s našimi dodavateli nám umožňuje rychlé zpracování nabídek, dosažení co nejatraktivnější ceny a kvality technického řešení.

Protože v oblasti servisu působíme již dlouhou dobu, podařilo se nám vybudovat funkční a stabilní logistický systém, optimalizovat skladové zásoby a proto jsme schopni opravit většinu zařízení ve velmi krátkém čase. Kvalita poskytovaných služeb je garantována mimo jiné také neustále se rozšiřujícím týmem profesionálních pracovníků. Disponujeme kvalitním zázemím jak technickým, tak personálním. Pracovníci firmy se aktivně účastní odborných školení, seminářů nejen na území ČR, ale i v zahraničí. Vzhledem k neustálému kontaktu s výrobci můžeme našim zákazníkům nabídnout ty nejkvalitnější služby.

 

Jednou z prestižních záležitostí současnosti je mobilní komunikace. Naše společnost Vám usnadní cestu tímto světem.

 

 

Politika kvality

 

Jednou z prestižních záležitostí současnosti je mobilní komunikace. Naše společnost Vám usnadní cestu tímto světem.

Společnost BRITEX-CZ, s.r.o. patří a chce i nadále patřit mezi nejvýznamnější autorizovaná servisní střediska na českém trhu v oblasti servisu elektroniky. Za úspěchem naší společnosti stojí především lidé, spoléháme především na profesionalitu a odbornost našich pracovníků, kteří vyznávají následující pravidla:

·    Víme, co děláme. Snažíme se pracovat s vysokou odborností a nasazením pro plnění definovaných cílů. Kvalita díla  je naším prvořadým úkolem.

·    Měřítkem jakosti je spokojený zákazník. Snažíme se plnit úkoly v evropské kvalitě, s použitím optimálních metod a  v přiměřené ceně. Pro každého zákazníka chceme být spolehlivým a dobře čitelným partnerem.

·    Veškeré naše konání musí být profesionální a seriózní. Práci provádíme bezpečně, s maximálním ohledem  k životnímu prostředí.

·    Dáváme důvěru mladým lidem. Pracujeme s nimi a předáváme jim svoje zkušenosti pro jejich rozvoj. Vážíme si našich  zaměstnanců, jejich práce a projevujeme zájem o jejich starosti a problémy.

·    Chováme se poctivě a hospodárně, a to jak k majetku firmy, tak ke svěřeným prostředkům a k majetku ostatních. Jsme  korektními partnery ve smluvních vztazích.

·    Spolupráce s dalšími firmami je v našem oboru nezbytná. Úroveň komunikace a schopnost efektivního rozhodování je  klíčem k úspěchu. Proto se soustavně vzděláváme a školíme.


Vedení společnosti se k podpoře výše uvedené strategie zavazuje:
 • vytvářet podmínky ke splnění těchto cílů všem pracovníkům
 • cíle k naplnění strategie pravidelně kontrolovat
 • v případě neplnění cílů vyvozovat opatření
 • plánovat nezbytné zdroje pro plnění cílů
 • zvyšovat kvalifikaci všech pracovníků
 • trvale zlepšovat efektivnost všech částí systému řízení kvality
 • dodržovat platná ustanovení všech právních a jiných předpisů

Zaměstnanci společnosti se k podpoře výše uvedené strategie zavazují:

 • důsledně a přesně dodržovat postupy stanovené dokumentací QMS
 • nést vysokou odpovědnost za kvalitu vlastní práce
 • předcházet chybám důslednou sebekontrolou
 • zajistit osobní přístup k zákazníkům firmy
 • zajišťovat informovanost zákazníků

 

 

Environmentální politika

 

Uplatňování zásady maximální šetrnosti a ohleduplnosti vůči životnímu prostředí je jedním z hlavních cílů společnosti BRITEX-CZ, s.r.o.

Vedení společnosti svými aktivitami a vedením zaměstnanců vytváří pozitivní přístup ve vztahu k životnímu prostředí a minimalizuje tím jeho negativní ovlivňování. 

Vedení společnosti svými aktivitami a vedením zaměstnanců vytváří pozitivní přístup ve vztahu k životnímu prostředí a minimalizuje tím jeho negativní ovlivňování. Zvyšováním povědomí zaměstnanců v oblasti ochrany životního prostředí jsou zaměstnanci vedeni k cílevědomému snižování spotřeby energií a zajištění recyklace odpadů. Dále jsou zaměstnanci vedeni ke snižování produkce odpadů. 

Kritéria šetrnosti k životnímu prostředí jsou vždy zohledňována při přijímání rozhodnutí o dalších aktivitách společnosti a na realizaci jednotlivých projektů v ochraně životního prostředí vytváří společnost BRITEX-CZ, s.r.o. vlastní finanční zdroje. Šetrný přístup k životnímu prostředí vyžaduje společnosti BRITEX-CZ, s.r.o. i od všech smluvních partnerů, kteří pracují na některém zařízení společnosti nebo kteří se podílejí na realizaci služeb poskytovaných společností BRITEX-CZ, s.r.o. 

Společnost bude udržovat systém EMS, přezkoumávat jeho účinnost formou interních kontrol a stanovovat cíle a cílové hodnoty, jejichž realizací sníží dopady své činnosti na životní prostředí. 

BRITEX-CZ, s.r.o. se zavazuje seznamovat veřejnost i zaměstnance se svými podnikatelskými záměry, které by mohli ovlivnit kvalitu životní prostředí a zároveň vyžaduje od svých zaměstnanců důsledné dodržování všech pracovních a bezpečnostních postupů. 

Společnost BRITEX-CZ, s.r.o. se zavazuje dodržovat a plnit platné právní předpisy a jiné požadavky z oblasti ochrany životního prostředí a zdraví obyvatelstva a nadále snižovat negativní dopady na životní prostředí. 

Společnost BRITEX-CZ, s.r.o. se rozhodla přednostně a v maximální míře používat produkty vyrobené z recyklovaných materiálů.

 

Operační programy EU

 

Společnost BRITEX-CZ, s.r.o. v současné době realizuje následující projekty s využitím finančních prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj:

 

 • V rámci programu Školicí střediska – Výzva II projekt s názvem ŠKOLICÍ STŘEDISKO BRITEX-CZ, S.R.O. (reg. č. projektu 5.2 SS02/739)
 • V rámci programu ICT a strategické služby – Výzva III projekt s názvem SERVISNÍ CENTRUM BRITEX-CZ, S.R.O. (reg. č. projektu 2.2 ITS03/358)
  

 

 

 
 

Naše společnost úspěšně zrealizovala projekt s názvem "Vzdělávání - profesionalita - adaptabilita zaměstnanců společnosti BRITEX-CZ, s.r.o." s využitím finančních prostředků Evropské unie, z Evropského sociálního fondu, v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Společnost BRITEX-CZ, s.r.o. dále zrealizovala projekt s názvem „Informační systém společnosti BRITEX-CZ, s.r.o.“ za využití prostředků z Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu ICT v podnicích. 

 

  

 

Ocenění

 

Naše společnost získala na základě analýzy renomované společnosti ČEKIA a.s., která poskytuje ekonomické rozbory a informace, ocenění ČEKIA Stability Awards 2012. Toto ocenění řadí naši společnost mezi 20% velmi stabilních firem v ČR. prohlédnout.

 

Společnost BRITEX-CZ, s.r.o. jako jedna z prvních v České republice zavedla principy NSK do své firemní personální praxe a tím významně přispívá ke zlepšení českého trhu práce a dalšího vzdělávání. Certifikát si můžete prohlédnout.

 

Certifikáty

 

ISO 9001

 

ISO 14001

 

 

 

Důležité

Sídlo