Příklady, kdy může dojít k zamítnutí záruční opravy:

Oxidace
Mechanické poškození
Neodborný zásah
Nepovolený zásah do softwaru přístroje


K oxidaci dochází zpravidla při kontaktu přístroje s kapalinou. Více o vzniku a následcích oxidace

Chcete-li se dozvědět více o oxidaci? Přečtěte si článek Oxidace, která se nachází v záložce Důležité informace


Oxidace v přístroji pak může vypadat např. takto:Na oxidaci poukazují také tzv. indikátory vlhkosti. Ty jsou standardně bílé, pokud se dostanou do styku s kapalinou, zčervenají.


Mechanické poškození:
K mechanickému poškození dochází ve většině případů pádem přístroje nebo vyvinutím tlaku na něj. Může však být způsobeno také používáním přístroje v rozporu s návodem na obsluhu – např. nošení v kapse společně s klíči, které mohou přístroj poškodit, nebo třeba neopatrná manipulace při dobíjení, vkládání baterie nebo SIM karty apod.
Rozbité dotykové sklo:Mechanické poškození dotykového skla poškrábáním:Mechanické poškození bateriového konektoru následkem špatného vložení baterie:Mechanické poškození USB konektoru (špatná manipulace při vkládání/vyjímání z PC):Mechanické poškození LCD:
Pozor, LCD může být mechanicky poškozeno i v případě, že krycí sklo displeje je v pořádku a naopak – není pravdou, že musí být nutně poškozeny obě tyto části.
Také je potřeba zdůraznit, že některé praskliny nemusí být na první pohled znatelné. Mohou být vidět jen pod určitým úhlem, případně navíc jen v zapnutém nebo naopak vypnutém stavu.


Prohnutá systémová deska (vzniká zpravidla tlakem na přístroj nebo jeho pádem) – v tomto případě je pak systémová deska nenávratně poškozena (porušené letované spoje apod.):Utržený komponent: K tomuto dochází většinou při nesprávné manipulaci s přístrojem (násilné vyjmutí nabíječky, SIM karty apod.) nebo taktéž pádem přístroje, případně neodborným zásahem do přístroje.Záruční oprava je zamítnuta v případě, že je zjištěn neodborný zásah do přístroje.

Příklad: Pokud si např. rozbitý kryt nebo displej necháte opravit servisem, který pro takový druh oprav na daném typu přístroje není autorizován, nebo pokud si jej snad budete opravovat sami doma, přicházíte takovým zásahem o možnost reklamace přístroje v rámci záruky. Dbejte proto na to, aby Váš přístroj byl vždy opravován v autorizovaném servisním středisku.

Tj. výrobcem nepovolená úprava softwaru (tzv. ROOT nebo jailbreak). O takové změně je v přístroji proveden zápis, který servisní středisko snadno zjistí.
Pokud dojde ke standardní aktualizaci softwaru za pomoci výrobcem poskytnutého synchronizačního programu (iTunes pro Apple iPhone, Kies pro Samsung apod.) nebo stažením a instalací doporučené aktualizace metodou FOTA (tj. Firmware Over-the-Air, kdy přístroj sám nabízí aktualizaci a uživatel má možnost ji instalovat okamžitě prostřednictvím Wi-Fi nebo mobilních dat), jedná se samozřejmě o běžný proces, který může uživatel učinit sám bez následků na záruku.