1. Zkontrolujte kompletnost balení. Pro komplexní posouzení závady je třeba zařízení zaslat včetně originálního příslušenství, jako např. baterie, nabíječka apod.

2. Přiložit popis závady – jakým způsobem se závada projevuje, při jakých činnostech, jak často apod. Popsat stav zařízení (popsat případná viditelná poškození jako jsou škrábance, oděrky apod.). Za tímto účelem můžete využít náš online reklamační protokol, nebo formulář reklamačního protokolu (Stáhnout formulář) nebo zadat požadavek (online).

3. Uvést kontaktní údaje – celou zpáteční adresu, ideálně e-mailovou adresu a telefonní číslo. Váš e-mail využijeme, bude-li potřeba Vás kontaktovat důvodu odsouhlasení dalšího postupu, telefonní kontakt využije zejména přepravní společnost, aby s Vámi domluvila doručení opraveného zařízení.

4. Zásilku správně a bezpečně zabalit. Dbejte na dostatečnou vystýlku zásilky, její bezpečné uzavření a správné označení. Seznamte se s přepravními podmínkami přepravce.

5. Návod na správné zabalení a označení zásilky lze nalézt na webových stránkách přepravce, např.:

           

Neposílejte nám zboží na dobírku! – nebude převzato.
Adresa pro doručení zásilky. BRITEX-CZ, s.r.o., Milady Horákové 125, 27201 Kladno


Pozor! Dbejte také na správné převzetí zásilky od přepravce – až se Vám bude zásilka vracet

1. Je třeba nejlépe ještě za přítomnosti řidiče zkontrolovat stav obalu (není-li někde potlučený, zdeformovaný nebo porušený).

2. Dále pak co nejdříve také zkontrolujte obsah zásilky dle dodacího listu, který přikládáme do každé zásilky, a stav samotného přístroje.

3. Zjistíte-li rozpor ve stavu zásilky či samotného přístroje, prosím požádejte ihned řidiče přepravní služby o sepsání zápisu o škodě (v případě viditelného vnějšího poškození zásilky) nebo informujte přímo nás na e-mailové adrese expedice@britex.cz.

4. Veškeré rozpory (poškození, chybějící příslušenství nebo dokonce celý přístroj) je třeba hlásit do 24 hodin od obdržení! Jinak na taková ohlášení nemůže být brán zřetel.