1. Zkontrolujte kompletnost balení. Pro komplexní posouzení závady je třeba zařízení zaslat včetně originálního příslušenství, jako např. baterie, nabíječka apod.

2. Přiložit popis závady – jakým způsobem se závada projevuje, při jakých činnostech, jak často apod. Za tímto účelem můžete využít náš online reklamační protokol, nebo formulář reklamačního protokolu (Stáhnout formulář).

3. Uvést kontaktní údaje – celou zpáteční adresu, ideálně e-mailovou adresu a telefonní číslo. Váš e-mail využijeme, bude-li potřeba Vás kontaktovat důvodu odsouhlasení dalšího postupu, telefonní kontakt využije zejména přepravní společnost, aby s Vámi domluvila doručení opraveného zařízení.

4. Zásilku správně a bezpečně zabalit. Dbejte na dostatečnou vystýlku zásilky, její bezpečné uzavření a správné označení. Seznamte se s přepravními podmínkami přepravce.

5. Návod na správné zabalení a označení zásilky lze nalézt na webových stránkách přepravce, např.:

           

Neposílejte nám zboží na dobírku! – nebude převzato.
Adresa pro doručení zásilky. BRITEX-CZ, s.r.o., Milady Horákové 125, 27201 Kladno


Pozor! Dbejte také na správné převzetí zásilky od přepravce – až se Vám bude zásilka vracet

1. Je třeba nejlépe ještě za přítomnosti řidiče zkontrolovat stav obalu (není-li někde potlučený, zdeformovaný nebo porušený).

2. Dále pak co nejdříve také zkontrolujte obsah zásilky dle dodacího listu, který přikládáme do každé zásilky, a stav samotného přístroje.

3. Zjistíte-li rozpor ve stavu zásilky či samotného přístroje, prosím požádejte ihned řidiče přepravní služby o sepsání zápisu o škodě (v případě viditelného vnějšího poškození zásilky) nebo informujte přímo nás na e-mailové adrese expedice@britex.cz.

4. Veškeré rozpory (poškození, chybějící příslušenství nebo dokonce celý přístroj) je třeba hlásit do 24 hodin od obdržení! Jinak na taková ohlášení nemůže být brán zřetel.