Služby bránící provedení záruční opravy

GOOGLE ÚČET
Při obnovení továrního nastavení může dojít k zablokování zařízení Google účtem. Pokud si svůj účet nepamatujete, odblokování je možné pouze placenou formou a to za částku 450,- Kč vč. DPH.

Find My iPhone
Toto zabezpečení je na tak vysoké úrovni, že není překonatelné servisními středisky Applu. Pokud je přístroj zaslán do autorizovaného servisu Apple k opravě a bude na něm aktivní služba Find my iPhone, servis nemůže provést opravu výměnou jednotky a nepřijme jej do opravy do doby, dokud nebude tato služba deaktivována (zakázka bude vrácena zpět bez provedené opravy). Pokud si nejste jistí, že je funkce ,,Find my iPhone,, vypnutá (například telefon nejde zapnout), tak můžete kontaktovat naší infolinku.

Odebrání zařízení ze služby, když k němu nemám přístup:

Pokud jste svůj telefon již prodali a nový majitel jej nemůže obnovit nebo jej nesete do servisu a nejde například zapnout, musíte jej nejdříve odebrat z vašeho účtu:

1. otevřete libovolný webový prohlížeč a otevřete adresu iCloud.com,
2. přihlaste se svým Apple ID,
3. po přihlášení klepněte na ikonu Najít iPhone,
4. zvolte konkrétní zařízení,
5. pokud je zařízení offline, klepněte na položku „Odstranit z účtu“,
6. pokud je zařízení online, klepněte nejdříve na položku Smazat. Po úspěšném smazání se objeví položka „Odstranit z účtu“, kterou zvolte.

Odebrání zařízení ze služby, pokud k němu máte přístup

Pokud je před prodejem nebo cestou do servisu zařízení funkční, můžete jej odebrat ze služby jednoduše(zařízení musí být připojené k internetu):

1. Otevřete Nastavení > iCloud,
2. vypněte položku Najít iPhone

!! POZOR !!

Pokud zůstane služba ,,Find my iPhone,, aktivní, bude zařízení vráceno bez opravy a účtováno dopravné a manipulační poplatek.

Samsung nabízí službu ZÁMEK REAKTIVACE.
Tuto službu je potřeba před odesláním zařízení do servisu deaktivovat.